Bomeninvasie

Onze keurig aangelegde tuin heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Stiekem ingegraven zaaigoed heeft zijn weg naar het zonlicht gevonden. Tussen de zorgvuldig uitgezochte planten, bloemen en struiken ontspruiten tientallen ongewenste groene exemplaren.

Een vergaand gevolg van de groene vingers van mijn negenjarige zoon.

Slechts enkele eikels en kastanjes konden ontkomen aan zijn goede verzorging. Niet alleen de tuin wordt overwoekerd met ontelbare boompjes, ook zijn kamer is getransformeerd in een waar bos.

Het begon allemaal heel onschuldig met een boekje vol tips over het opkweken van zaadjes. Gewoon wat erwten of taugé in een potje. Helaas, dit was niet uitdagend genoeg.

Die bewuste herfst waren de kastanjes en eikels aan de beurt.

Begin deze week ben ik tot de ontdekking gekomen dat niet alleen onze tuin een bomeninvasie heeft ondergaan. De directe omgeving van ons huis vertoont eveneens bedenkelijke tekenen van vergroening.

Tussen de onverwoestbare struiken in de perken ontdek ik verdacht veel gewassen met vijfvingerige bladeren. Onder de vlinderstruiken rond om de speeltuin stuit ik op keurig in cirkels aangeplante eiken. Ook de strook onkruid langs het huis van de buurman vertoont opvallend veel afwijkende begroeiing. In een nabijgelegen parkje stuit ik op een keurig aangelegde bomenplantage.

 Dit kan zo niet langer. Als we niet rigoureus gaan schoffelen, wonen we straks in een gigantisch loofbos. Ik bereid me mentaal voor op een pittig gesprek met mijn tuindertje, direct na schooltijd.

Enthousiast wapperend met een brief komt mijn zoon uit school. ‘We gaan een markt houden’, roept hij blij. ‘Iedereen die dat wil, mag spullen verkopen.’

 Een briljant idee borrelt in me op.

De dag van de markt breekt aan. Ik sta met de auto naast het schoolplein. Samen met mijn zoon haal ik de achterbak leeg. Trots draagt hij tientallen plateaus met zwarte plastic bloembakjes, gevuld met eiken en kastanjeboompjes naar zijn kraampje.  Als een ware marktkoopman prijst hij zijn waren aan. Hij verkoopt al zijn bomen.

Van het verdiende geld heeft mijn bioloog in spé een kleine kas gekocht.

 Ondertussen groeien enkele ‘per ongeluk’ achtergebleven exemplaren van zijn experiment ongestoord door in onze tuin en directe omgeving.

Ook op Facebook!